1.Przez tydzien Robert zapisywał, ile zajmuje mu ogladanie telewizji.
Poniedziałek - ¼h
Wtorek - 30min.
Środa - 1h
Czwartek -2h i 10min
Piątek - 1 i 1/5 h
Sobota - 2 kwadranse
Niedziela - 2,1 h

a)Ile czasu w ciagu całego tygodnia Robert spędził na oglądaniu telewizji?

2.Odpowiedz na poniższe pytania.

Trzy najwieksze pod względem powierzchni państwa świata:
Rosja - 17 - powierzchnia w mln km²
Kanada - 10 - powierzchnia w mln km²
USA - 9,6 - powierzchnia w mln km²

a) O ile powierzchnia kanady jest większa od powierzchni Usa? Winik podaj w hektarach.


TRZY NAJBARDZIEJ ZALUDNIONE PAŃSTWA ŚWIATA
Chiny - 1 306 - liczba ludności w mln
Indie - 1 080 - liczba ludności w mln
USA - 296 - liczba ludnosci w mln

a) Ile razy więcej osób mieszka w chinach niż Usa?
b) Oblicz, jaka jest gęstość zaludnienia Usa.


2

Odpowiedzi

2010-02-28T14:48:57+01:00
1/4 h = 15 min
30min
60min
2h10min = 130 min
60min
90 min
2 kwadranse = 30 min
2,1 h = 130 min

15+30+60+130+60+90+30+130= 545 min : 60 = 9h 5 min
10 1 10
2010-02-28T14:50:43+01:00
Poniedziałek - ¼h= 15 min
Wtorek - 30min.
Środa - 1h=60 min
Czwartek -2h i 10min=130 min
Piątek - 1 i 1/5 h=72 min
Sobota - 2 kwadranse=30 min
Niedziela - 2,1 h=126 min
co daje razem 463 min czyli 7h i 43 min
8 3 8