Wytłumaczy mi ktoś temat z chemii '' SOLE '' .. Np wzory sumaryczne soli i nazwy oraz obliczanie masy cząsteczkowej .. Proszę piszcie wszystko co umiecie najlepiej tak żebym zrozumiała ..! ;)
Porszę daje Naj ..! ;**

Piszcie co wiecie i umiecie do jutra ..! ;//

3

Odpowiedzi

2010-02-28T14:50:08+01:00
Sole to związki chemichne, których cząsteczki składają się z atomów metalu i reszt kwasowych.
W wodorotlenkach wartość n jest równa liczbie reszt kwasowych w cząsteczce soli, natomiast wartość reszty kwasowej m jest równa liczbie atomów metalu w cząsteczce soli.
M(OH) + HR = MR
Gdzie M to metal a R to reszta kwasu
np. FeSO4 powstaje przez połączenie wodorotlenku żelaza i kwasu siarkowego VI sól (FeSO4) nosi nazwę siarczan (VI) żelaza (II)
42 1 42
2010-02-28T14:52:05+01:00
Sole to bardzo szeroki temat i ciężko to wytłumaczyć w jednym zdaniu ale postaram się bo też akurat to mam w szkole :)
1.SOLE są składnikami minerałów i skał, występujących w skorupie ziemskiej, np. sól kamienna, piryt, wapń, kreda, marmur, malachit.

2. Wzór główny soli:

MmRn
m- liczba atomów metalu
n- liczba reszt kwasowych
M- symbol metalu
R- reszta kwasowa

3.Sole dzielą się na:
-chlorki
-siarczki
-azotany
-siarczany
-węglany
-fosforany

Reszta powinna być w zeszycie ale to bardzo ale to bardzo obszerny i ważny temat... Życzę powodzenia w dalszej nauce xD
20 1 20
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T15:40:10+01:00
Wzór soli
MmRn
m- liczba atomów metalu
n- liczba reszt kwasowych
M- symbol metalu
R- reszta kwasowa

sole są to zwiazki chemiczne zbudowane z metalu i reszty kwasowej.
wartościowosc reszty kwasowej jest równa liczbie atomów wodoru w cząsteczce kwasów.
MgCl2-chlorek magnezu
Fe2(NO3)3-azotan żelaza III
Na2SO4-siarczan sodu
Fe3(PO4)2-fosforan żelaza II

Podstawą tworzenia nazwy soli jest nazwa kwasu.
Sole kwasów tlenowych w zakończeniach mają an w beztlenowych ek

------kilka przykładów soli------
K2SO3-siarczan potasu
Cu(NO3)2-azotan miedzi
Fe2(SO4)3-siarczan żelaza III
MgS-siarczek magnezu

REAKCJE OTRZYMYWANIA SOLI :

-METAL + KWAS >>>>SÓL + WODÓR
np.
Na+H2SO4=Na2SO4+H2

-ZASADA + KWAS >>>> SÓL + WODA
np.
2NaOH+ H2SO4=Na2SO4+2H2O

-TLENEK METALU + KWAS >>> SÓL + WODA
np.
Al2O3 + 3H2CO3 = Al2(CO3)3 + 3H2O

-SÓL + KWAS >>> INNA SÓL + INNY KWAS
np.
BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl

-SÓL 1 + ZASADA 1 >>>SÓL 2 + ZASADA 2
np.
2NaOH + CuSO4 = Na2SO4 + Cu(OH)2

Są sole nierozpuszczalne i rozpuszczalne, Sole rozpuszczalne w wodzie ulęgają dysocjacji jonowej pod wpływem cząsteczek wody na kationy (+) i aniony (-). Kationami są dodatnie jony metalu, wartość ich ładunku zależy od wartościowości metalu. Anionami są ujemne jony reszty kwasowej, wartość ich ładunku zależy od wartościowości reszty kwasowej.
52 1 52