Na kuchence elektrycznej włączonej do sieci o napięciu 220V stoi czajnik, w którym po 20 minutach zaczyna wrzeć 1,5 litra wody o temperaturze początkowej 16 stopni C. Przez kuchenkę płynie prąd elektryczny o natężeniu 4A. Jaka część ciepła wydzielającego się w kuchence zostaje przekazana wodzie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T15:06:03+01:00
U = 220 V
t = 20 min= 20*60 = 1200 s
I = 4 A
m = 1,5 kg
T1 = 16 C
T2 = 100 C
delta T = 84 C
cw = 4200 J/kg*C
W = ?
Q= ?
1. obl. jaką pracę wykonał prąd ogrzewając wodę
W = U *I *t
W = 220 V *4A*1200 s
W = 1056000 J = 1056 kJ
2. obl. jaką energię pobrała woda aby się ogrzać do 100 C (wrzenia)
Q = m*cw *delta t
Q = 1,5 kg*4200 J/kg*C*84 C
Q = 529200 J= 529, 2 kJ
3. w kuchence wydziela się 1056 kJ ciepła , wodzie zostało przekazane 529, 2 kJ , pozostała część ciepła to straty energii na ogrzanie czajnika, na ogrzanie otoczenia.
1 4 1