Zad1
reakcje fotosyntezy można przedstawić następująco
dwutlenek wegla+ woda--> glukoza+tlen
oblicz ile litrów tlenu powstanie,jeżeli roślina pobtrała z otoczenia 44g dwutlenku węgla i 18g wody oraz wytworzyła 30g glukozy.
Uwaga: objętosć powstałego tlenu oblicz dla temperatury 25'(stopni) i ciśnienia 1013hPa.
Zad2
Ulóz podane związki ze wzrostem zawartosci procentowej węgla
C2H6, C3H8, C4H10, C5H12

zAD3 \Wyjaśnij, w którym tlenku zawartość prosentowa żelaza jest wieksza w FeO, czy w Fe2O.
Uwaga:Odpowiedzi udziel na podstawie obliczeń.

z góry dzieki:**

2

Odpowiedzi

2010-03-01T12:31:52+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad1
mCO2=44u
mH2O=18u
mC6H12O6=180u
6CO2 + 6H2O----->C6H12O6 + 6O2
6*44g....6*18g---->180g........6*22,4dm3(dane z reakcji)
44g........18g------>30g.........xdm3(z treści zadania)
x=30*6*22,4/180
x=22,4dm3 tlenu (w warunkach normalnych)
Korzystam z równania Clapeyrona
pv=nRT
v=nRT/p
v=1*83,14*298/1013
v=24,46dm3
Powstanie 24,46 litra tlenu

Zad2
mC2H6=24u+6u=30u
30g etanu-----100%
24g węgla------x%
x=24*100/30
x=80% węgla

mC3H8=36u+8u=44u
44g propanu-----100%
36g węgla------x%
x=36*100/44
x=81,8% węgla

mC4H10=48u+10u=58u
58g butanu-----100%
48g węgla------x%
x=48*100/58
x=82,8% węgla

mC5H12=60u+12u=72u
72g pentanu-----100%
60g węgla------x%
x=60*100/72
x=83,3% węgla
Kolejność jest nastepująca C2H6, C3H8, C4H10, C5H12

zad3
mFeO=56u+16u=72u
72g FeO------100%
56g Fe--------x%
x=56*100/72
x=77,8% Fe

mFe2O3=2*56u+3*16u=160u
160g Fe2O3------100%
112g Fe--------x%
x=112*100/160
x=70% Fe

Więcej żelaza zawiera FeO
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T17:12:06+01:00

Zad1
reakcje fotosyntezy można przedstawić następująco
dwutlenek wegla+ woda--> glukoza+tlen
oblicz ile litrów tlenu powstanie,jeżeli roślina pobtrała z otoczenia 44g dwutlenku węgla i 18g wody oraz wytworzyła 30g glukozy.
Uwaga: objętość powstałego tlenu oblicz dla temperatury 25'(stopni) i ciśnienia 1013hPa.

1mol=22,4dm³gazu(warunki normalne)
M(CO₂)=12+2*16= 44g/mol
M(H₂O)=18 g/mol
M(C₆H₁₂O₆ )= 6*12+12*1+6*16=180g/mol

6CO₂ + 6H₂O----->C₆H₁₂O₆ + 6O₂
6moli---6moli------1mol-----6moli
264g----------------------134,4dm³
44g----------------------------x
x=22,4dm³ - zatem jest to 1 mol.

n=1mol
p=1013hPa
t=25°C
T=25+273=298K
R=8,314 J/(mol·K).

Równanie Clapeyrona
pV=nRT.../÷p
V=nRT/p
V=(1*83,14*298)/1013=24,4l


Zad2
Ułóż podane związki ze wzrostem zawartości procentowej węgla
C2H6, C3H8, C4H10, C5H12

M(C2H6)=2*12+6*1=30 g/mol
100%---30g
x------24g
x=80% C

M(C3H8)=3*12+8*1=44 g/mol
100%---44g
x------36g
x=81,8% C

M(C4H10)=4*12+10*1=58 g/mol
100%---58g
x------48g
x=82,76% C

M(C5H12)=5*12+12*1=72g/mol
100%---72g
x------60g
x=83,3% C

Kolejno: C2H6, C3H8, C4H10, C5H12


zAD3 \Wyjaśnij, w którym tlenku zawartość procentowa żelaza jest wieksza w FeO, czy w Fe2O.

M(FeO)=56+16=72 g/mol
100%---72g
x------56g
x=77,8%

Fe2O - nie ma czegoś takiego. Występują dwa rodzaje tlenków żelaza: tlenek żelaza (II) =Feo i tlenek żelaza (III) = Fe2O3 => tu zapewne chodziło o ten drugi.

M(Fe2O3)=2*56+3*16=160 g/mol
100%---160g
x------112g
x=70%
Zawartość procentowa żelaza jest wieksza w FeO.

2 3 2