Wyraź podane wielkości we wskazanej jednostce.

a) cm 6mm 2cm,1mm 5cm,7mm 38mm
b) m 6cm 28cm 4m,7cm 20,3dm
c) dm 9cm 15cm 6dm,3cm 10dm,2cm
d) km 7m 43m 1km,50m 6km,207m
e) dag 3g 89g 4dag,5g 11dag,26g
f) kg 8dag 510g 8kg,3dag 2kg,300g
g) t 7kg 205kg 4t,306kg 50t,70kg

Daje 60 punktów!!!!!!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

  • aga7
  • Rozwiązujący
2010-02-28T14:55:51+01:00
A) 0,6cm,2cm, 0,1cm, 5cm, 0,7cm, 3,8cm
b) 0,06m, 0,28m, 4m, 0,07m, 1,02m.
c)0,9dm, 1,5dm,6dm, 0,3dm, 10dm, 0,2dm.
d)0,007km, 0,043km, 1km, 0,050km, 6km, 0,207km.
e)0,3dag, 8,9dag, 4dag, 0,5dag, 11dag, 2,6dag.
f) 0,008kg, 0,510kg, 8kg, 0,03kg, 2kg, 0,300kg
g)0,007t, 0,205t, 4t,0,306t, 0,070t.

pozdrowienia
1 5 1
2010-02-28T14:57:06+01:00
A)0,6cm\2cm\0,1cm\5cm\0,7cm\3,8cm
b)0,06m\0,28m\4m\0,07m\20m\0,3m
c)0,9dm\1,5dm\6dm\0,3dm\10dm\0,2dm
d)0,007km\0,043km\1km\0,05km\6km\0,207km
e)0,03dag\0,89dag\4dag\0,05dag\11dag\0,26dag
f)0,008kg\0,51kg\8kg\0,003kg\2kg\0,3kg
g)0,007t\0,205t\4t\0,306t\50t\0,07t

Liczę na naj;)
1 5 1