Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T07:07:27+02:00
-gospodarowanie zużyciem wody,
- wykorzystywanie urządzeń filtracyjnych
-zmiejszanie ilosci scieków
-Sortowanie odpadów
- nie dopuszczać do tworzenia dzikich wysypisk
-unikać stosowania środków żrących i chemicznych
- próbować stosowac mniej opoakowań z tworzywów sztucznych
-zadbać o użytkowanie urządzeń chłodniczych, których agregaty nie są wypełnione freonem szkodliwym dla otoczenia,
- nie dopuszczać do tworzenia się ognisk na terenach prywatnych
2 5 2