Na działce wzdłuż całego płotu , z wyjątkiem bramy szerokości 3 m , pan Żak posadził żywopłot szerokości 1 m. Czy pole obszaru zajmowanego przez żywopłot można opisac za pomocą wyrażenia 2x60+2x40m-3m . ?

60 m (kwadratowych)
40 m ( kwadratowych )

1

Odpowiedzi

2010-02-28T14:53:46+01:00
Nie można. 1 m kw. na narożnikach działki jest liczony podwójnie, tak więc prawdziwy będzie zapis:
2x60 m kw. + 2x40 m kw. - 3 m kw. (brama) -4 m kw. (podwójnie liczone narożniki)