Hejka czy ktoś potrafi może rozwiazać to zadanie?

Podane wyrażenia doprowadź do najprostszej postaci, a następnie oblicz jego wartość liczbową:
a) 7 + (–3)(x – 2y) - (–4y + x) dla x= 0,4 i y=1,2
b) 4(x – 1) + 5(2x + 3) – 6(2 – x) dla x=0,6


Wielkie dzięki...:]

3

Odpowiedzi

2010-02-28T14:52:09+01:00
A) 7 + (–3)(x – 2y) - (–4y + x) dla x= 0,4 i y=1,2
7+(-3x+6y)-(–4y + x)=7-3x+6y+4y-x=-4x+10y+7= -4*(0,4)+10*10,2+7=-1,6+102+7=107,4
b) 4(x – 1) + 5(2x + 3) – 6(2 – x) dla x=0,6
4x-4+10x+15-12+6x=
20x-1=20*0,6-1=12-1=11
2010-02-28T14:54:12+01:00
A) 7 + (–3)(x – 2y) - (–4y + x) dla x= 0,4 i y=1,2
7+(-3x+6y)-(–4y + x)=7-3x+6y+4y-x=-4x+10y+7= -4*(0,4)+10*10,2+7=-1,6+102+7=107,4

b) 4(x – 1) + 5(2x + 3) – 6(2 – x) dla x=0,6
4x-4 +10x+3-12-6x= 8x-13
8*0,6-13=-8,2
2010-02-28T15:04:42+01:00
A) 7 + (–3)(x – 2y) - (–4y + x) dla x= 0,4 i y=1,2
7+(-3x+6y)-(–4y + x)=7-3x+6y+4y-x=-4x+10y+7= -4*(0,4)+10*10,2+7=-1,6+102+7=107,4


b) 4(x – 1) + 5(2x + 3) – 6(2 – x) dla x=0,6
4(0,6-1)+5(2*0,6+3)-6(2-0,6)=4(-0,4)+5*(1,2+3)-6*1,4=(-1,6)+5*4,2-8,4=(-1,6)+21-8,4=19,4-8,4=11