Odpowiedzi

2010-02-28T15:13:25+01:00
Mol-jednostka liczebności materii,która zawiera tyle atomów lub cząstek ile znajduje się atomów w 12g izotopu węgla
masa molowa-masa jednego mola substancji (1 mol-6,02 x 10 do 23

zastosowanie znajdują w obliczaniu stężenia molowego
2010-02-28T15:21:29+01:00
Mol:
w obliczeniach gęstości roztworu

Masa molowa:
podczas określania warunków w jakich wytrącaja się osady