1) Oblicz skład procentowy (% masowy) następujących związków chemicznych:
a) alkanu o 4 atomach węgla w cząsteczce
b) alkinu o 6 atomach wodoru w cząsteczce

2) oblicz stosunek masowy pierwiastków w etenie.

Bardzo proszę o szybką odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T14:47:32+01:00
1)
a) C2H2n+2 wzór ogólny alkanów
C4H10 - 58 u
4C - 48u - (48/58)*100%= 82.75%
10H- 10 u - (10/58)*100%= 17.75%

b) C2H2n-2 wzór ogólny alkinów
C4H6 - 54u
4C - 48u - (48/54)*100%= 89%
6H- 6u - (6/54)*100%= 11%

2)
Etan C2H4 28 u
%C= (24/28)*100%= 85%
%H= (4/28)*100%= 15%


Licze na naj :]