Odpowiedzi

2010-02-28T15:02:45+01:00
A) V=a x b x c
V=2 x 10 x 0,5
V=10cm2
Pc=2 x 2 x 10 + 2 x 2 x 0,5 + 2 x 10 x 0,5= 40 + 2 + 10=52cm
b) V=a x a x a
V=1,2 x 1,2 x 1,2=1,728cm2
Pc=a x a x 6
Pc=1,2 x 1,2 x 6=8,64cm
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T15:07:13+01:00
Oblicz objetość i pole powierzchni :
a) prostopadłościanu o wymiarach 2 cm x 1 dm x 5 mm
a = 2 cm
b = 1 dm = 10 cm
h = 5 mm = 0,5 cm

P = ? = pole powierzchni prostopadłoscianu
V = ? - objetość prostopadlościanu
1. Obliczam objętość V prostopadłościanu
V = a*b*h
V = 2 cm*10 cm * 0,5 cm
V = 10 cm³

2. Obliczam pole powierzchni prostopadłoscianu

P= 2*a*b + 2*a*h + 2*b*h
P = 2*2cm*10cm + 2*2cm*0,5 cm + 2*10cm*0,5 cm
P = 40 cm² + 2 cm² + 10 cm²
P = 52 cm²

b) sześcian o krawędzi 1,2 cm
a = 1,2 cm
P = ? - pole szescianu
V = ? - objętość sześcianu

1. Obliczam objętość V szescianu
V = a³
V = (1,2 cm)³
V = 1,728 cm³

2. Obliczam pole sześcianu

sześcian składa sie z 6 ścian bedacych kwadratami o boku a = 1,2 cm
P = 6*a²
P = 6*(1,2cm)²
P = 6*1,44 cm²
P = 8,64 cm²
1 5 1