Odpowiedzi

2010-02-28T14:57:16+01:00
Obliczanie pola ścian bocznych
2cm x 3 cm
P = 2cm * 3 cm = 6 cm^ (^ znaczy kwadratowych)
Są dwie takie ściany, więc musimy ten wynik pomnożyć *2
6cm^ * 2 = 12 cm^
To samo robimy z drugą ścianą:
2 cm x 1 cm
P = 2 cm * 1 cm = 2 cm^
2 cm^ * 2 = 4 cm^
Teraz podstawa. Wiemy, że te dwie ściany muszą się stykać tymi samymi długościami, czyli 2 cm. W ten sposób podstawa będzie miała wymiary 3cm x 1 cm.
P = 3 cm * 1 cm = 3 cm^
3 cm^ * 2 = 6 cm^
Obliczam pole całkowite:
Pc = 12 cm^ + 4 cm^ + 6 cm^ =
22 cm^