1. Wymień przykłady budowli, które pełniły funkcje:
a) propogandowo-reprezentacyjne,
b) użyteczności publicznej,
c) rozrywkowe.
2.Uzasadnij pogląd, że Rzymianie w dziedzinie rzeźby i architektury czerpali z wzorców greckich i etruskich.
3. Wielu historyków uważa, że prawo jest najważniejszym elementem dziedzictwa Rzymian. Czy zgadzasz się z tą opinią? Uzasadnij odpowiedź.

1

Odpowiedzi

2010-02-28T17:36:17+01:00
A) forum romanum
b) termy
c) rozrywką także były termy (łąźnie publiczne)
1 1 1