Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T13:06:14+02:00

1.Dokończ równania
H₂CO₃ + BaCl₂ →BaCO₃ + 2HCl
H₂S + Ca→ CaS + H₂
2HBr + Na₂SO₃→ 2NaBr + H₂SO₃

2.Dokończ równania reakcji lub zaznacz,że nie zachodzi.


3HNO₂ + Cr(OH)₃ → Cr(NO₂)₃ + 3H₂O
P₄O₁₀ + 12NaOH → 4Na₃PO₄ + 6H₂O
H₂CO₃ + Na₂SO₃ → nie zachodzi, bo powstały kwas musi być słabszy od pierwszego.
S + Ca → CaS
HBr + Na₂SO₄ → nie zachodzi, bo powstały kwas musi być słabszy od pierwszego.

3.Dokończ podane równania reakcji:
H₂SO₃ + Sr(OH)₂ → SrSO₃ + 2H₂O
H₂S + Pb(NO₃)₂ → PbS + 2HNO₃
2HBr + Na₂CO₃ → 2NaBr + H₂CO₃

1 5 1