1.Wymień grupy związków z którymi reagują kwasy.
Wyjaśnij, Jakie muszą być spełnione, aby w wodnym roztworze soli nastąpiła reakcja z kwasem.
2.Wymień trzy nietrwałe kwasy tlenowe, Napisz równania reakcji ich rozkładu.
3.Określ, jak zmieniają się barwy wskaźników kwasowych:
Oranż metylowy w środowisku kwaśnym zmienia zabarwienie....?.... na ....?....
Papierek uniwersalny w środowisku kwaśnym zmienia zabarwienie....?.... na ....?....
Lakmus w środowisku kwaśnym zmienia zabarwienie....?.... na ....?....

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-19T09:39:22+02:00
3 Oranż metylowy w środowisku kwaśnym zmienia zabarwienie czerwona? na żółtą
Papierek uniwersalny w środowisku kwaśnym zmienia zabarwienie czerwona ? na zieloną
Lakmus w środowisku kwaśnym zmienia zabarwienie czerwona ?na niebieską

1Tlenki mogą reagować z różnymi związkami chemicznymi dając różnorodne produkty ale tylko w tych zasadach
1. Tlenek kwasowy + woda→ kwas tlenowy;
2. Tlenek kwasowy + zasada→ sól;
3. Tlenek zasadowy + woda→ wodorotlenek;
4. Tlenek zasadowy + kwas→ sól;
5. Tlenek kwasowy + tlenek zasadowy→ sól
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T09:56:02+02:00
Z.2
kwas węglowy:
H₂CO₃ ---> Co₂ + H₂O
kwas siarkowy(IV):
H₂SO₃ ---> H₂O + SO₂
kwas azotowy(III):
3 HNO₂ → HNO₃ + 2 NO + H₂O
z.1
Wyjaśnij, Jakie muszą być spełnione, aby w wodnym roztworze soli nastąpiła reakcja z kwasem.
Jeden z produktów musi być gazem lub musi zostać osad (ma powstać sól nierozpuszczalna)
Mam nadzieję że pomogłam ;))) Pozdrawiam :**
1 4 1