Odpowiedzi

2010-02-28T15:57:29+01:00
Jacek Soplica pochodził z zamożnego rodu,jego ojciec pełnił godność podczaszego,zajmował się też handlem z zagranicą.
Życie Jacka wyrażnie rozpada sie na dwie części i odpowiednio do nich zmienia się charakter tej postaci,bardzo różnej w obu wcieleniach.
Jacek Soplica w czasach burzliwej młodości był dość typowym reprezentantem szlacheckiego warcholstwa.
Uważał że dla jego samowoli,fantazji nie może być żadnych granic,ram prawnych i moralnych.
Jako szlachcic czuł się równy królewskim potomkiem:
Planował nawet prowadzenie na własną rękę wojny,utworzenie pułku i wyruszenie na Moskwę lub Tatarów!To chyba najlepszy przykład jego pychy.Momentem przełomowym w życiu Soplicy była zbrodnia,1792roku.
Osobiste interesy i zemsta splotły się tu z przestępstwem wobec narodu.
Jednak poeta dał szansę tej postaci odkupienia swoich win.
Kazał Soplicy wyjechać do Rzymu,gdzie został zakonnikiem,bernardynem. Stał się księdzem Robakiem.
Z dawnego Soplicy pozostała w księdzu Robaku jedynie chyba niezwykła odwaga.
Katowany przez Austriaków,Prusaków,Rosjan udowodnił siłę charakteru,niezłomność,zdolność do największych poświęceń.
Warchoł Soplica stał się niezłomnym bojownikiem o wolność.
Całkowicie odrzucił indywidualizm,sobiepański egoizm.Był posłusznym wykonawcą poleceń.
Jego zasadą stała się skromność i bezimienność,ukrywanie zasług,pozostawanie w cieniu.
Jacek Soplica poświęcił drugą połowę życia wielkiemu narodowemu celowi.
Zmazał wszystkie grzechy młodości,ginąc w utarczce w Soplicowie jesienią 1811roku .