Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T15:11:38+01:00


Ruch PC prze do zmian w kierunku społeczeństwa egalitarnego. Stara się znosić podziały społeczne, zwalcza rasizm, seksizm i wyzysk kapitalistyczny. Demaskuje rzeczywiste centra władzy ukrywające się za fasadą demokratycznych instytucji. Występuje przeciwko hierarchicznej strukturze władzy w społeczeństwie. Opowiada się za wielokulturowością. Krytycyzm PC dotyczy właściwie wszystkich sfer życia społecznego. Zachęca do większej wrażliwości na innych, wczuwania się w ich sytuację. Zrywając ze sztywnością różnego rodzaju rygorów zachęca do spontaniczności.