Oblicz: Wyłacz przed znak pierwiastka
√(3⁸)² √36+64
√(7²)⁵ √13²-12² ∛81 ∛2000 ∛88∛640
√4⁵ 4∛-√64
∛(2⁴)³ √∛8+√4
∛(5³)² √√400:5
∛27⁴ ∛9²-17-√4³
√11×11³
∛6×6²×6³
√7⁷×7⁹

1

Odpowiedzi

2010-02-28T15:45:15+01:00
√(3⁸)²=√3¹⁶=3⁴=81
√36+64=√100=10
√(7²)⁵=√(7⁵)²=7⁵=16807
√13²-12²=13-12=1
∛81=∛3×27=3∛3
∛2000=∛2×1000=10∛2
∛88=∛8×11=2∛11
∛640=∛64×10=4∛10
√4⁵=√4²×4³=√4³=√64=8
4∛√64=4∛8=4×2=8
∛(2⁴)³=2⁴=16
√∛8+√4=2+2=4
∛(5³)²=∛(5²)³=5²=25
√√400÷5=√√80=√√16×5=√4√5=2√√5
∛27⁴=3⁴=243
∛9²-17-√4³=∛81-17-√64=3∛3-17-8=3∛3-25
√11×11³=√11⁴=11²=121
∛6×6²×6³=∛6⁶=∛(6²)³=6²=36
√7⁷×7⁹=√7¹⁶=7⁴
1 1 1