Odpowiedzi

2009-10-19T12:25:47+02:00
Obszar młodoglacjalny - przykładem może być środkowa część Mazur i Pomorze; podczas ostatniego zlodowacenia lądolód poczynił zmiany w formie terenu: utworzyły się liczne jeziora oraz wysoczyzny utworzone z moreny czołowej
obszar staroglacjalny - przykładem mogą być niziny środkowopolskie; podczas ostatniego zlodowacenia lądolód nie poczynił żadnych zmian ponieważ ostatnie zlodowacenie miało miejsce na Pomorzu; są płytkie jeziora, płaskie pagórki i teren typowo równinny
skróciłam troszkę a pełno jest tego w internecie ;))