1) aby obliczyć ile przekatnych posiada wielokąt, nalezy pomnozyć jego liczbe boków przez liczbę o 3 mniejszą i otrzymany wynik podzielić przez2 .

a) zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego ile przekatnych ma wielokąt o n bokach .

b) oblicz ile przekatnych ma trzydziestokąt.
2) pięć lat temu ania miała dwa razy mniej lat niż bedzie miała za 5 lat. Ułóż równanie pozwalające obliczyć obecny wiek ani. rozwiąz te równanie .


3) Jeden z boków prosotkata jest o 3 cm dłuższy,a drugi o 1 dm krótszy od boku pewnego kwadratu. Pole prostokata jest o 170 cm kwadratowych mniejsze od pola kwadratu . oblicz obwód prostokata.4) Marzena kupiła notesy 60-kartkowe,32-kartkowe i 16-kartkowe. notesów najcieńszych jest o 5 więcej niż 32-kartkowych,a najgrubszych - tyle ile 16-kartkowych i 32-kartkowych razem wszystkie notesy zawierają łącznie 1220 kartek. Ile notesów każdego rodzaju zakupiła Marzena . ułóż odpowiednie równanie i rozwiąż je .


ważne .!! prosze o rozwiązanie wszystkich zadan , dlatego nie skąpie pkt. i nie same wyniki prosze tez o ich rozwiązanie . z góry dziekuje ;*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T15:33:21+01:00
1.
a) n(n-3)/2
b) 30*(30-3)/2=405

2.
x - wiek Ani

x-5=(x+5)/2
x=15

3.........a
_____________
|.................|
|.................|
|.P=a*a.........| a
|.................|
|____________|

.......(a+3)
____________________
|............................|
|.....P=(a*a)-170.........|
|.....P=(a+3)(a-10).......| (a-10)
|............................|
|____________________|

(a*a)-170=(a+3)(a-10)
a=20

Obw=2(a+3)+2(a-10)
Obw=66

4.
x - notesy 60k
y - notesy 32k
z - notesy 16k

z=y+5
x=2y+5
60x+32y+16z=1220
(po podstawieniu i rozwiazaniu...)
y=5
x=15
z=10
2010-02-28T15:44:42+01:00

1)a) liczba przekątnych=[n(n-3)]/2
b) liczba przekątnych trzydziestokąta=[30(30-3)]:2=30*27:2=405
2)x-wiek Ani
2(x-5)=x+5
2x-10=x+5
2x-x=5+10
x=15