Poproszę o pomoc w przetłumaczeniu na angielski tych zdań:
1. Czy mogłabym poprosić bilet w obie strony do Londynu na jutro?
2. Podróż metrem trwa dłużej niż samolotem.
3. Wszyscy pasażerowie są zobowiązani do zapięcia pasów przed rozpoczęciem podróży.
4. Nasz cel podróży jest 10 minut stąd spacerkiem.
5. Koszmarne wakacje skończyły się skargą do właściciela agencji turystycznej.
6. Chciałabym złożyć zażalenie względem zorganizowanych wakacji w Turcji. Jedzenie było wstrętne, karaluchy chodziły mi po łóżku a woda w morzu była za słona.

3

Odpowiedzi

2010-02-28T15:08:18+01:00
1. If I could get round-trip ticket to London for tomorrow?
2. Metro ride takes longer than by plane.
3. All passengers are required to fasten seat belt prior to travel.
4. Our destination is a 10 minute walk away.
5. Holiday nightmare ended with a complaint to the travel agency owner.
6. I would like to lodge a complaint against the package holiday in Turkey. The food was disgusting, cockroaches walked me to the bed and the water in the sea was too salty.

daj naj.
2010-02-28T15:12:20+01:00
1. If I could get round-trip ticket to London for tomorrow?
2 Metro ride takes longer than by plane.
3. All passengers are required to fasten seat belt prior to travel.
4. Our destination is a 10 minute walk away.
5. Holiday nightmare ended with a complaint to the travel agency owner.
6. I would like to lodge a complaint against the package holiday in Turkey. The food was disgusting, cockroaches walked me to the bed and the water in the sea was too salty.
2010-02-28T15:51:22+01:00
1. whether I could ask a return ticket to London on tomorrow?
2. the journey by underground lasts longer than by aeroplane.
3. all passengers are obliged to do up a belt before the commencement of the journey.
4. the destination is ours 10 minutes hence with the walk.
5. terrible holidays ended with complaint to the owner of a travel agency.
6. I would like to lodge a complaint with regard to organised holidays in Turkey. The food was disgusting, cockroaches walked for me on the bed and water in the sea was too salty.
1 5 1