Odpowiedzi

2010-02-28T15:29:18+01:00
Kultura i sztuka:

- Platon ( idealizm filozoficzny)
- Arystoteles ( prawa logiki)
- TAles z Miletu, Pitagoras ( matematyka)
- Arystoteles ( logika, zasady fizyki i anatomia)
-Hipokrates ( kanon etyki lekarskiej, teorie chorób i leczenia)
-Fidiasz ( rzeźby na akropolu)
- Myron ( "Dyskobol")- mistrz odlewu brązowego
-od 776 r. p.n.e. organizowano igrzyska w Olimpii z różnymi dyscyplinami sportowymi ( biegi, rzuty dyskiem, zapasy, wyścigi rydwanów). W tym czasie panowała idea pokoju.

Teatr:
- teatr miał kształt amfiteatru, zbudowany był z: teatronu ( częśći dla widzów), orchestry ( placu dla chóru) i skene (budynku przylegającego)
- powiązanie ze świętami na cześć boga Dionizosa
- budowa teatru na górskich zboczach
- aktorzy (mężczyźni) ubrani w maski, peruki, buty na koturnach i specjalne stroje
- Sofokles "Antygona"

Literatura:
-Grecy zapożyczyli pismo od Fenicjan, zmodyfikowali je ( 24 litery) i posługiwali się nim od ok. IX w.p.n.e
- Homer- "Iliada"- o wojnie trojańskiej i "Odyseja"- o wędrówce Odyseusza
- Hezjod- "Teogonia"- epos o powtaniu wszechswiata i genealogii bogów