1. Jaką długość ma krawędź sześcianu, którego objętość jest równa:
a) 512 m²
b) ⁴⁹/₁₂₁ m²

2. Na wykonanie siatki jednego sześcianu zużyto 864 cm² kartonu. Jaka jest objętość pięciu sześcianów wykonanych z takich siatek ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T15:28:12+01:00
1
a) 512=a³/∛
a=8
b)49/121=a³/∛
∛49/∛121
2.864=6a²/÷6
144=a²/√
a=12
v=a³
v=12³
v=1728
1728×5=8640