Reklama świetlna składa się z sześciu różnych kolorów. każdy stan reklamy trwa 3 sekundy.Najpierw jest ciemno, potem świeci jeden kolor, potem dwa, potem trzy, potem 4,5 i 6. Następnie gasną po kolei i cały proces zaczyna sie od początku. Sporządź wykres funkcji, która określa zależność między n ( n-liczba barw świecących w reklamie), od czasu t w sekundach.

1

Odpowiedzi

2010-02-28T15:23:35+01:00