Odpowiedzi

2013-02-27T09:50:19+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) 63,5g Cu ---- 6,02*10²³ at. Cu
2) 28g N₂ ------ 6,02*10²³ cząst. N₂
3) 1mol NaOH ---- 6,02*10²³ cząst. NaOH
4) 1mol Cl⁻ ---------- 6,02*10²³ jonów Cl⁻
5)
31g fosforu ----- 6,02*10²³ at.
xg fosforu ------- 1 at.
x = 5,15*10⁻²³ g