1.napisz równanie reakcji dysocjacji jonowej kwasu mrówkowego.

2.napisz równania reakcji spalania całkowitego:
a)kwasu mrówkowego
b)kwasu masłowego
c)kwasu propionowego

3.napisz równania reakcji:
a)kwasu mrówkowego z cynkiem
b)kwasu oleinowego z wodorotlenkiem potasu
c)kwasu masłowego z wodorotlenkiem wapnia
d)kwasu mrówkowego z tlenkiem wapnia;
Nazwij produkty
reakcji.


bardzo proszę o rozwiązanie...
daje 60 pkt. za każde 20!!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T15:59:39+01:00
1/ HCOOH <---> HCOO⁻ + H⁺
2/
2 HCOOH + O₂ ---> 2 CO₂ + 2 H₂O
C₃H₇COOH + 5 O₂ ---> 4 CO₂ + 4 H₂O
2 C₂H₅COOH + 7 O₂ ---> 6 CO₂ + 6 H₂O
3/
2 HCOOH + Zn ---> ( HCOO )₂Zn + H₂ mrówczan cynku i wodór
C₁₇H₃₃COOH + KOH ---> C₁₇H₃₃COOK + H₂O oleinian potasu i woda
2 C₃H₇COOH + Ca(OH)₂ ---> ( C₃H₇COO )₂Ca + 2 H₂O maślan wapnia i woda
2 HCOOH + CaO ---> ( HCOO )₂Ca + H₂O mrówczan wapnia i woda
21 3 21
2010-02-28T18:24:29+01:00
1.napisz równanie reakcji dysocjacji jonowej kwasu mrówkowego.

HCOOH <---H₂O---> HCOO⁻ + H⁺

2.napisz równania reakcji spalania całkowitego:
a)kwasu mrówkowego
2 HCOOH + O₂ -> 2 CO₂ + 2 H₂O
b)kwasu masłowego
C3H7COOH + 5 O₂ -> 4 CO₂ +4 H₂O
c)kwasu propionowego
2 C2H5COOH + 7 O₂ -> 6 CO₂ + 6 H₂O

3.napisz równania reakcji:
a)kwasu mrówkowego z cynkiem
2 HCOOH + Zn -> (HCOO)₂Zn + H₂ mrówczan cynku
b)kwasu oleinowego z wodorotlenkiem potasu
C17H31COOH + KOH -> C17H31COOK + H2O oleinian potasu
c)kwasu masłowego z wodorotlenkiem wapnia
2 C3H7COOH + Ca(OH)2 -> (C3H7COO)2Ca + 2 H2O maślan wapnia
d)kwasu mrówkowego z tlenkiem wapnia
2 HCOOH + CaO -> (HCOO)2Ca + H2O mrówczan wapnia
12 4 12
2010-02-28T20:19:56+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
HCOOH------->HCOO⁻ + H⁺ (na strzałce"H2O")

2.
a)kwasu mrówkowego
2 HCOOH + O2------->2 CO2 + 2 H2O

b)kwasu masłowego
C3H7COOH + 5 O2------->4 CO2 + 4 H2O

c)kwasu propionowego
2 C2H5COOH + 7 O2------->6 CO2 + 6 H2O

3.
a)kwasu mrówkowego z cynkiem
2 HCOOH + Zn------->(HCOO)2Zn + H2
........................mrówczan(metanian) cynku

b)kwasu oleinowego z wodorotlenkiem potasu
C17H31COOH + KOH------->C17H31COOK + H2O
...............................oleinian potasu

c)kwasu masłowego z wodorotlenkiem wapnia
2 C3H7COOH + Ca(OH)2------->(C3H7COO)2Ca + 2 H2O
...................................maślan(butanian) wapnia

d)kwasu mrówkowego z tlenkiem wapnia
2 HCOOH + CaO------->(HCOO)2Ca + H2O
..........................mrówczan(metanian) wapnia
10 4 10