Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T16:12:59+01:00
Wyróżniamy trzy rodzaje granic płyt, czyli trzy typy krawędzi płyt litosfery: rozbieżna, zbieżna i przesuwcza.

1. Krawędź rozbieżna - mamy do czynienia ze zjawiskiem rozszerzenia się dna oceanicznego, czyli tworzy się nowa litosfera.
Granice zbieżne – ma miejsce zjawisko pochłonięcia jednej z płyt w górnym płaszczu tzw. Subdukcja.
Krawędź przesuwcza- dochodzi do przesuwania się dwóch płyt względem siebie, nie dochodzi ani do tworzenia się nowej litosfery ani do jej pochłaniania.
2. Krawędzie rozbieżne - w miejscach rozchodzenia się płyt w ryftach grzbietów śródoceanicznych wciska się magma, wynoszona ku górze z wnętrza astenosfery. Zastygając, rozsuwa je, a jednocześnie tworzy nowe fragmenty dna morskiego, które wobec tego jest o wiele młodsze niż same płyty.
Granica zbieżna- pochłaniana płyta staje się źródłem wulkanizmu na powierzchni górnej płyty w wyniku jej stopienia, tworzy się tzw. Łuk magmowy.
Krawędź przesuwcza- taką krawędzią są uskoki transformacyjne, które przecinają grzbiety śródoceaniczne. Czasami sięgają one na obszar litosfery kontynentalnej, jak np. uskok San Andreas w Kalifornii.
4 2 4