1. Oblicz w ilu molach H2SO4 znajdują się 32 g. tlenu.
2. Ile moli CO2 powstanie z reakcji 10g. FeO3 z węglem?
3.Ile dm3 tlenu przereaguje z 15 dm3 wodoru tworząc wodę, jeżeli objętość odniesiemy do warunków normalnych?
4. Ile moli tlenu przereaguje z 35 dm3 wodoru (warunki normalne)?
5.Cynk reaguje z kwasem solnym przy czym powstaje chlorek (I) cynku (II) i wodór. Ile gramów cynku potrzeba do otrzymania 0,5 dm3 wodoru?
6.Oblicz ile gramów H3PO4 potrzeba aby w reakcji z tlenkiem magnezu wytworzyć 35g. MG3(PO4)2?

warunki normalne gazu: 22,4 dm3
1 mol: 6,02 razy 10 do potęgi 23 at. lub cząst.
ma być to zrobione proporcjami i równaniami. Proszę o obliczenia, mam mieć z tego kartkówkę;P

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T12:05:18+02:00