Zamień na ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne.
a)²⁹/₁₀=
b)¹⁷/₈=
c)³/₂₀=

Oblicz
a)⁷/₁₅+¹¹/₁₅=
b)67²/₅-4 ²/₃=
c)13,287+0,47=
d)28+0,82-8,3726=
e)1⁷/₈ × ⁴/₇=
f)4,15÷ ⁵/₆=
g)2,5 × 0,48=
h)5,64 ÷ 1,2 =
i)2,5× 8-6÷0,3=
j)⁹/₁₀ + ¹/₂ - ³/₅ - ⁷/₂₀=
k)(2,4 ÷ 0,15 + 0,85 ) ×0,2 =

2

Odpowiedzi

2010-02-28T15:47:34+01:00
A)²⁹/₁₀=2,9
b)¹⁷/₈=2,125
c)³/₂₀=0,6

Oblicz
a)⁷/₁₅+¹¹/₁₅=¹⁸/₁₅=1³/₁₅=1⅖=1,4
b)67²/₅-4 ²/₃=67⁶/₁₅-4¹⁰/₁₅=¹⁰¹¹/₁₅-⁷⁰/₁₅=⁹⁴¹/₁₅=62¹¹/₁₅
c)13,287+0,47=13,757
d)28+0,82-8,3726=28,82-8,3726=20,4474
e)1⁷/₈ × ⁴/₇=¹⁵/₈*⁴/₇=¹⁵/₂*¹/₇=¹⁵/₁₄=1¹/₁₄
f)4,15÷ ⁵/₆=4,15*⁶/₅=⁴¹⁵/₁₀₀*⁶/₅=⁸³/₅₀*3=²⁴⁹/₅₀=4⁴⁹/₅₀=4,98
g)2,5 × 0,48=1,2
h)5,64 ÷ 1,2 =4,7
i)2,5× 8-6÷0,3=3:0,3=10
j)⁹/₁₀ + ¹/₂ - ³/₅ - ⁷/₂₀=0,9+0,5-0,6-0,35=1,4-0,6-0,35=0,8-0,35=0,45
k)(2,4 ÷ 0,15 + 0,85 ) ×0,2 =(16+0,85)*0,2=16,85*0,2=33,7
2010-02-28T16:02:08+01:00
Zamień na ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne.
a)²⁹/₁₀= 2 ⁹/₁₀= 2,9
b)¹⁷/₈=2¹/₈=2, 125
c)³/₂₀=0,15

Oblicz
a)⁷/₁₅+¹¹/₁₅=¹⁸/₁₅=1¹/₅=1,2
b)67²/₅-4 ²/₃=³³⁷/₅-¹⁴/₃=¹⁰¹¹/₁₅-⁷⁰/₁₅=⁹⁴¹/₁₅=62¹¹/₁₅
c)13,287+0,47=13,757
d)28+0,82-8,3726=20, 4474
e)1⁷/₈ × ⁴/₇=¹⁵/₈*⁴/₇=¹⁵/₁₄=1¹/₁₄
f)4,15÷ ⁵/₆=4¹⁵/₁₀₀*⁵/₆=⁴¹⁵/₁₀₀*⁵/₆=⁴¹⁵/₁₂₀=3⁵⁵/₁₂₀
g)2,5 × 0,48=1,2
h)5,64 ÷ 1,2 =4,7
i)2,5× 8-6÷0,3=0
j)⁹/₁₀ + ¹/₂ - ³/₅ - ⁷/₂₀=¹⁸/₂₀+¹⁰/₂₀-¹²/₂₀-⁷/₂₀=⁹/₂₀
k)(2,4 ÷ 0,15 + 0,85 ) ×0,2 =(16+0,85)*2=16,85*2=33,7