Sformułuj podane informacje , nie używając procentów .
a) chłopcy stanowią więcej niż 50 % uczniów
b) ponad 25% wszystkich uczniów dojeżdża do szkoły autobusem lub innym środkiem lokomocji.
c) 20% wszystkich szkoły sportowej zdobyło medale na zawodach lekkoatletycznych .
d) 100% wszystkich uczniów w szkole potrafi jeździć na rowerze , ale tylko 25% uczniów potrafi pływać .
e) na pytanie "czy lubisz szpinak ", odpowiedzi "tak " udzieliło 37% badanych
f) w wyborach do samorządu szkolnego głosowało 75% osób .

2

Odpowiedzi

2010-02-28T15:45:47+01:00
A) chłopcy stanowią wiekszą część przekraczającą połowę
b)ponad cwierc wszystkich uczniow dojezdza do szkoly autobusem lub innym srodkiem lokomocji
c) jedna piata wszystkich szkoły sportowej zdobyło medale na zawodach lekkoatletycznych
d) wszyscy uczniowie w szkole potrafia jezdzic na rowerze, ale tylko cwierc z nich potrafi plywac
e)na pytanie "czy lubisz szpinak ", odpowiedzi "tak " udzieliło ponad cwierc badanych
f) w wyborach do samorządu szkolnego głosowało trzy czwarte osob ( albo w wyborach do samorządu szkolnego głosowało trzy cwierci osob
26 4 26
2010-02-28T15:46:45+01:00
A.chłopcy stanowią więcej niż połowę uczniów
b.ponad ćwierć wszystkich uczniów dojeżdża do szkoły...
c.co piąta szkoła sportowa zdobyła medale...
d.wszytskie osoby w szkole potrafią jeździć na rowerze, ale tylko co 4 uczeń potrafi pływać
e. na pytanie "czy lubisz szpinak", odpowiedzi tak udzieliło około co 3 osoba...
18 4 18