Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-28T16:26:31+01:00
1/15V5 razy V5/V5=V5/75

2V2-4/2V6= 2V2 - V6/3
4/2V6 V6/V6=4V6/12= V6/3