Odpowiedzi

2010-02-28T16:39:17+01:00
Zgodnie z teorią atomistyczno-cząsteczkową Daltona (1805 rok):
1. pierwiastki składają się z niezmiernie małych, niepodzielnych cząstek (atomów), które zachowują swoją indywidualność podczas przemian fizycznych i chemicznych.
2. Wszystkie atomy jednego pierwiastka są jednakowe i mają ten sam ciężar. Od atomów innych pierwiastków różnią się ciężarem i właściwościami.
3. Chemiczne łączenie się pierwiastków jest łączeniem się poszczególnych atomów

Jeśli chodzi zaś o cząsteczki związków chemicznych to z punktu 2 i 3 wynika, że każdy związek chemiczny ma stały skład ilościowy (prawo stosunków stałych). Tzn. że jeżeli dwa pierwiastki łączące się ze sobą tworzą dwa lub więcej związków chemicznych (np. N2O3, NO, N2O3, NO5, N2O5), to ilości wagowe jednego pierwiastka przypadające na stałą ilość wagową drugiego pierwiastka pozostają do siebie w stosunku prostych liczb całkowitych.