Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Zubr
  • Początkujący
2010-02-28T16:09:23+01:00
- Niemcy tereny podbite w wyniku działań militarnych traktowały jako swoją własność
-Zdobyte terytoria dzielono na czesci
-Celem polityki władz okupacyjnych było zniszczenie wszystkiego
-Ludność zmuszono do wpisania się na Niemiecka Listę Narodową
-ludnosc wysiedlano na inne tereny
-Rozbudowie uległ aparat tajnej policji i wojska
-Niemcy rabowali dobra kultury wywożąc je w głąb własnego kraju
-Zlikwidowano polską administrację na terenach włączonych do ZSRR
-Rada Najwyższa ZSRR wydała dokument wcielający już formalnie ziemie zdobyte do państwa radzieckiego
-NKWD prowadziło akcje terroru wobec wszystkich warstw społecznych i wszystkich narodowości
-Zakazano tworzenia partii politycznych, czy organizacji społecznych