Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T16:15:42+01:00
60% z 60u=36u 36u:12u (masa atomu węgla)=3 << oznaca to, że w cząsteczce są 3 atomy węgla
13,3% z 60u= 8u 8u:1(masa atomu wodoru)=8 << liczba atomów wodoru w cząsteczce

36u + 8u =44u
60u-44u= 16u oznacza to, że w cząsteczce jest jeden atom tlenu.
Zatem sumując wyniki otrzymujemy wzór C3H7OH, propanol.
1 4 1