Zad.1
z każdej sumy algebraicznej wyłącz przed nawias czynnik równy-1.

a) -13x²-5x-6 b)-½k³-9k+5 c)4pq-18 d)12kl²+16k²l+3
e) -x²+4x-1 f) -a-b-c-1
zad.2
z podanych sum algebraicznych wyłącz poza nawias czynnik:
a)będący liczbą, b)składający się tylko z liter,
42x+21xy , 60k²m-15km² , 2x²yz²+4xy²z-2xyz , 60kl-35k²l+120l ,

plis o szybkie i dobre rozwiazanie potrzebuje na dziś

1

Odpowiedzi

2010-03-02T19:11:19+01:00
Musisz pamiętać, że (przy mnożeniu) plus i minus dają minus,
plus i plut to plus,
a minus i minus dają plus

a) -13x²-5x-6
-1(13x² + 5x + 6)

b)-½k³-9k+5
-1(½k³+9k-5)

c)4pq-18
-1(-4pq+18)

d)12kl²+16k²l+3
-1(-12kl²-16k²l-3)

e) -x²+4x-1
-1(x²-4x+1)

f) -a-b-c-1
-1(a+b+c+1)

zad.2
z podanych sum algebraicznych wyłącz poza nawias czynnik:
a)będący liczbą, b)składający się tylko z liter,

42x+21xy = 21(2x + xy)
42x+21xy = x(42 + 21y)

60k²m-15km² = 15(4k²m - km²)
60k²m-15km² = km(60k - 15m)

2x²yz²+4xy²z-2xyz = 2(x²yz²+2xy²z-xyz)
2x²yz²+4xy²z-2xyz = xyz( 2xz + 4y - 2)

60kl-35k²l+120l = 5(12kl - 7k²l + 24l)
60kl-35k²l+120l = l(60k - 35k² + 120)
7 4 7