Rozwiąż krzyżówkę z hasłem Demokracja .
Oto pytania ;
1. inaczej postawa społeczno-polityczna oparta na miłości do swojego kraju i jego tradycji przy równoczesnym poszanowaniu innych tradycji narodowych i kultur .
2.szczególny typ społeczeństwa w którym obywatele mogą się zrzeszać i podejmować różnego rodzaju działania w sferze publicznej bez ingerencji ze strony władz państwa .
3. zespół praw przysługujących grupie ludzi żyjących na terenie państwa w którym większość obywateli jest innej narodowości .
4. metoda mająca na celu wyłonienie przedstawicieli społeczeństwa [np. parlamentarzystów] lub kandydatów na urzędy publiczne [np. prezydent miasta] .
5. działania obywateli w demokratycznym państwie polegające nie tylko na kontrolowaniu rządzących, zwracaniu ich uwagi na istotne problemy, protestowaniu różnorodnych inicjatyw w sferze publicznej.
6. bezpośrednie głosowanie ogółu obywateli w określonej sprawie, w którym biorą udział wszyscy obywatele mający czynne prawo wyborcze.
7. naczelny organ władzy państwowej sprawujący funkcję ustawodawczą.
8. wyrażane publicznie poglądy obywateli dotyczące istotnych problemów społecznych i politycznych.
9. podstawowy akt prawny stanowiący fundament systemu prawnego w danym kraju.
10. skrzynka z otworem, do której wrzuca się kartki podczas tajnego głosowania.

2

Odpowiedzi

2010-02-28T16:41:32+01:00
1. patriotyzm
2.obywatelskie
3.
4. wybory
5.
6,referendum
7.sejm
8. opinia publiczna
9.ustawa
10.urna
5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T19:44:57+01:00
1.PATRIOTYZM
2.SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
3.
4.WYBÓR NA STANOWISKO
5.PRAWA OBYWATELSKIE
6.REFERENDUM
7.PARLAMENT
8.
9.USTAWA
10.URNA
6 2 6