Odpowiedzi

2010-02-28T16:03:24+01:00
Jezus pościł dokładnie tyle dni na pustyni. Oczywiście można szukać innych numerologicznych nawiązań, bo czterdzieści dni to też liczba dni potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem, czterdzieści lat Izrael pielgrzymował po pustyni ku Ziemi Obiecanej i czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj zanim otrzymał od Jahwe Tablice Prawa. Generalnie jednak Kościół odwołuje się bezpośrednio do postu Jezusa. a co do odpowiedzi wyżej to od kiedy było 40 apostołów:0

4 2 4
2010-02-28T16:55:47+01:00
Jezus pościł dokładnie tyle dni na pustyni.czterdzieści dni to też liczba dni potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem, czterdzieści lat Izrael pielgrzymował po pustyni ku Ziemi Obiecanej i czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj zanim otrzymał od Jahwe Tablice Prawa. Generalnie jednak Kościół odwołuje się bezpośrednio do postu Jezusa.
2 1 2