Write a thank you letter to your penfriend's parents. Don't forget your address and the date. use Sonia's letter as a model .
- you spent two weeks with them in St Ives Cornwall
- you were a bit nervous about having to speak English all the time
- you had a great time
- they took you out in their boat at the weekends. They taught you how to sail.
-their neighbours Mr and Mrs Smart helped you when you fell over
- You'd like to invite your penfriend's parents to your country.

1

Odpowiedzi

2010-02-28T16:19:06+01:00
Tłumaczenie:
Napisz list z podziękowaniami do rodziców twojego listowego przyjaciela. Nie zapomnij o swoim adresie i dacie. Użyj listu Soni jako wzoru.
- spędziłeś 2 tygodnie z nimi w St Ives Cornwall
- byłeś trochę zdenerwowany tym, że cały czas musiałeś mówić po angielsku
- świetnie się bawiłeś
- brali cię na swoją łódź w weekendy. Nauczyli cię żeglować.
- ich sąsiedzi Pan i Pani Smart pomogli ci kiedy się przewróciłeś
- chcesz zaprosić rodziców twojego listowego przyjaciela do swojego kraju.