Odpowiedzi

2010-02-28T16:08:56+01:00
  • Użytkownik Zadane
2010-02-28T16:10:05+01:00
Gęstość powietrza jest masą powietrza na jednostkę objętości. W układzie SI jest mierzona w jednostkach (kg/m3). Na poziomie morza w temperaturze 20 °C powietrze suche ma gęstość około 1,2 kg/m3. Gęstość powietrza maleje wraz ze spadkiem ciśnienia.
* W warunkach normalnych (0 °C i 101,325 kPa), suche powietrze ma gęstość ρSTP = 1,293 g/L.
* W standardowych warunkach przyjmowanych w aerostatyce i aerodynamice (25 °C i 100 kPa), suche powietrze ma gęstość ρSATP = 1,168 kg/m3.
2010-02-28T16:14:28+01:00