1. Oblicz masę azotu zawartego w:
a) 10g azotanu (V) wapnia,
b) 24dm^3 amoniaku odmierzonego w warunkach normalnych,
c) 4 x 10^20 cząsteczkach tlenku azotu (IV)

2. Oblicz objętość zajmowaną w warunkach normalnych przez:
a) 1 mol tlenku węgla (IV)
b) 22g azotu cząsteczkowego
c) 1g diamentu, jeśli jego gęstośćjest równa 3,5 g/cm³
d) 1g wody
e) 1 mol wody

1

Odpowiedzi

2013-03-05T12:20:54+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1.
a)
mCa(NO₃)₂=164u
164g Ca(NO₃)₂ ----- 28g azotu
10g Ca(NO₃)₂ ------ xg azotu
x = 1,71g azotu

b)
22,4dm³ NH₃ ---- 14g azotu
24dm³ NH₃ ------- xg azotu
x = 15g azotu
c)
6,02*10²³ cząst. NO₂ ----- 14g azotu
0,004*10²³ cząst. NO₂ ---- xg azotu
x = 0,009g azotu

 

2. 
a) 1mol CO₂ ---- 22,4dm³
b)
mN₂=28u
28g N₂ ------ 22,4dm³
22g N₂ ------ xdm³
x = 17,6dm³
c)
3,5g diamentu ---- 1cm³
1g diamentu ------ xcm³
x = 0,29cm³
d)
mH₂O=18u
18g H₂O ----- 18cm³
1g H₂O ------- xcm³
x = 1cm³

e)
1mol H₂O ---- 18cm³

1 1 1