Odpowiedzi

2010-02-28T17:27:04+01:00
1.Jezus czynił wiele cudów, zapisanych zostało z pewnością nie wiele ale główne to: zmiana wody w wino (w Kanie Galilejskiej na weselu), Uleczenie sługi setnika (w Kapernaum, nie kontaktując się przy tym w żaden sposób z chorym), uzdrowienie sparaliżowanego (Przy sadzawce Betezda w Jerozolimie, Jezus uzdrawia człowieka, który nie mógł chodzić od 38 lat), nadzwyczajny połów ryb (w Jeziorze Galilejskim, Piotr - rybak otrzymuje polecenie złowienia ryb), uzdrowienie opętanego (w synagodze w Kapernaum), uzdrowienie teściowej św Piotra, uzdrowienie trędowatego, uzdrowienie sparaliżowanego, wskrzeszenie z martwych syna wdowy, uciszenie burzy (ucisza burzę na Morzu Galilejskim ruchem dłoni), uzdrowienie kobiety, która go dotknęła, karmi pięciotysięczny lud, chodzi po jeziorze, wskrzesza Łazarza z martwych. To takie najważniejsze.
2. Wiarę można pogłębiać na wiele sposobów. Chodzenie do kościoła, czytanie Pisma Św, modlitwa.
3.Rachunek sumienia to ocena moralna własnego postępowania lub myślenia.
4.Z szatanem można wygrać tylko jednym sposobem, a dokładnie wiarą w Boga.
5. Znakiem obecności Boga w życiu codziennym może być np. wszystko to co nas otacza, drzewa, ptaki, słońce. Wszystko to jest dziełem Boga.
2 5 2