Odpowiedzi

2010-02-28T16:17:13+01:00
Referencje-często używana i powszechna metoda selekcji przy przyjmowaniu nowych pracowników do pracy. Celem wystawiania referencji jest rekomendacja pracownika następnym pracodawcom. Dzięki referencjom poznajemy opinię innych na temat kandydata, jego charakteru, jednakże powinno się do nich podchodzić ostrożnie.

żenować-wprawiać w zakłopotanie lub zawstydzenie

liberalny-ideologia, kierunek polityczny głoszący, iż szeroko rozumiana wolność jest nadrzędną wartością. Najogólniej mówiąc liberalizm odwołuje się do indywidualizmu, stawia wyżej prawa jednostki niż znaczenie wspólnoty, głosi nieskrępowaną działalność poszczególnych obywateli we wszystkich sferach życia zbiorowego.

taktowny-takt, sposób zachowania się osoby taktownej

humanitarny-społ. czyniony dla dobra ludzi, niosący im pomoc w trudnej sytuacji.

etymologia-dział językoznawstwa zajmujący się badaniem pochodzenia słów, ustalaniem pierwotnego wyrazu lub wyrazów, które w wyniku różnych zjawisk językowych utworzyły współczesne słowa

baryton-głos męski o skali pośredniej miedzy tenorem a basem, obejmującej wysokości dźwięków od A do g1 (baryton liryczny) lub G-g1

konspiracje-ogólnie: tajemnica lub tajna organizacja; w dziedzinie wojskowości: tajna działalność skierowana przeciwko istniejącej władzy lub okupantom, prowadzona przez podziemne organizacje polityczne i zbrojne.

aspekt-kategoria gramatyczna wyrażająca sposób przedstawienia czynności lub stanu.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T16:17:16+01:00
Referencje - opinie, zaświadczenie polecające kogoś

żenować - wprawiać w zakłopotanie, pozbawiać pewności siebie; onieśmielać, krępować

liberalny - tolerancyjny, nie stosujący przymusu, nierygorystyczny

taktowny - odznaczający się taktem - umiejętnością zachowania się

humanitarny - wykazujący troskę o człowieka, jego potrzeby, mający na celu jego dobro; ludzki

etymologia - pochodzenie wyrazu

baryton - głos męski o średniej skali pomiędzy tenorem a basem

konspiracje - tajne, nielegalne działalności polityczna lub rewolucyjne skierowane przeciwko istniejącej władzy

aspekt - punkt widzenia, z którego się coś rozpatruje; widok, perspektywa, wygląd, strona czegoś
2 5 2