1)Wyrazami sumy algebraicznej: 2a+3b+1 są: A)2, a ,3,b,-1 B)2a,3,b-1 C)2a,3b,1 D)2a,3b,-1
2)Podkreśl wyrazy podobne: 2xxyz 6xyz 5x²yz 5xy²z xzyx
3) wykonaj mnożenie sumy przez jednomian (2a+b-c)2ab=
4) (x-1)(y+2)=
5)Zmieszano a kg stopu o zawartości 25% miedzi i b kg stopu o zawartości 50 % miedzi. Ile procent miedzi zawiera stop?
6)Za dwa podręczniki zapłacono a zł. Ile kosztuje każdy podręcznik, jeżeli jeden jest o 25% droższy od drugiego?
7)0,5x(2x²+6x-4)
8)wyrażenie (2a+3b) ²
9) kwadrat różnicy wyrażeń 0,25 a i b wynosi:
10) iloczyn sumy wyrażeń 0,1 a i b przez ich różnicę wynosi:
11) oblicz wartość liczbową wyrażenia -2x³ - 2,4 dla x= -1
12) wyrażenie 4x² - (2x-y)(2x+y) po doprowadzeniu do najprostszej postaci to:
13) zmień sumę: 2x(x+1)+(2x+2) na iloczyn
14) usuń niewymierność z mianownika 2/2-√2
15)rozłóż sumę algebraiczną na czynniki:
a)4m²-9= b)4a²-8ab + 4b²= c) y+4 – 2xy – 8x= d)7x³-14x²+35x⁴=
16) Książka kosztuje x złotych, a zeszyt y złotych. Ile kosztują dwie książki i trzy zeszyty? Zapisz treść zadania w formie wyrażenia algebraicznego. Oblicz ile zapłacisz za zakupy, jeżeli cena książki wynosi 30zł 80 gr, a cena zeszytu 3zł i 20 gr.
17) oblicz wartość wyrażenia (2a+1)²+ (2a+1)(2a-1) dla a=-1/2
18) Boki prostokąta zwiększono odpowiednio o 4 i o 6, o ile zwiększy się obwód a o ile pole?

2

Odpowiedzi

2010-02-28T16:15:11+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T16:28:34+01:00
1)Wyrazami sumy algebraicznej: C)2a,3b,1

2)Podkreśl wyrazy podobne: 2xxyz 5x²yz xzyx

3) (2a+b-c)2ab= 4a²b+2ab²-2abc

4) (x-1)(y+2)=xy+2x-y-2

7)0,5x(2x²+6x-4)=x³+3x²-2x

8)(2a+3b)²=4a²+12ab+9b²

9) (0,25a - b)²=0,0625a²-0,5ab+b²

11) -2x³-2,4 dla x= -1
-2*(-1)-2,4=2-2,4=-0,4

12) 4x²-(2x-y)(2x+y)= 4x²-(2x)²-y²=4x²-4x²-y₂=-y²