Przesuwając wykres funkcji f o 5 jednostek w prawo, otrzymamy wykres funkcji g. Jeśli przesuniemy wykres funkcji g o 2 jednostki do góry, to otrzymamy wykres funkcji h(x)=3/x.
a)Podaj wzór funkcji f.
b)Znajdź punkty wspólne wykresu funkcji f i prostej o równaniu y=2x+3.

1

Odpowiedzi

2010-02-28T17:04:10+01:00
A) f(x)=(3/x+5)-2
b) (-2,-1) (-5.5,-8)
4 3 4