W-przyimek
lasach-rzeczownik
tropikalnych-przymiotnik
rosną-czasownik
wiecznie-przysłówek
zielone-przymiotnik
drzewa-rzeczownik
Podmiot: drzewa, lasach
Orzeczenie: rosną

Wykonaj wykres zdania : W lasach tropikalnych rosną wiecznie zielone drzewa.Zaznacz grupę podmiotu i grupę orzeczenia .Nazwij wszystkie części zdania.

zróbcie wykres
z
a potem piszice tma gdzie kreska to anpsizice kreske okjak ktoś tu zorib daje naj naj naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T20:39:43+01:00
drzewa -(co robią?) rosną

-(jakie?) -(gdzie?)

zielone w lasch

-(jak?) -(jakich?)

wiecznie tropikalnych


Grupa podmiotu, czyli podmiot i wszystko co określa podmiot( a w tym przypadku drzewo i jego określenia czyli zielone i wiecznie)

Grupa orzeczenia czyli orzeczenie i wszystko co określa orzeczenie (a w tym przypadku rosną i jego określenia czyli w lasach i tropikalnych)
2 1 2