Odpowiedzi

2010-02-28T16:33:57+01:00
Magdalena, czyli Magda z Magdali. Kobieta żyła w I w.n.e.,zmarła w 63r.n.e. i pochodziła z wioski Magdallah obecnie El-ma-dżel. Należała do kręgu uczniów Jezusa. Dołączyła się do niego, tuż po tym jak wypędził z niej siedem duchów. Przez wieki była utożsamiana z kobietą cudzołożną z Ewangelii Janowej.
2010-02-28T16:52:25+01:00