Piłka spada z wysokości 3,2 m. Zderzając się z podłożem, straciła 40% swojej energii mechanicznej. Oblicz:
-szybkość piłki tuż przed uderzeniem w podłoże,
-szybkości początkową piłki po odbiciu od podłoża,
-wyskość, na którą wzniosła się piłka po odbiciu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T16:29:19+01:00
Zadanie rozwiązujemy energetycznie.

a)

Ep₁ = Ek₁
[zgodnie z zasadą zachowania energii cała energia potencjalna została przekształcona na energię kinetyczną]

mgh₁ = 1/2 mV² | × 2
2mgh₁ = mV² | : m
[masa się skraca]
2gh₁ = V²
V = √2gh₁
V = √2 × 10 m/s² × 3,2 m
V = √64 m²/s²
V = 8 m/s

Odp. Prędkość tuż przed uderzeniem wynosiła 8 m/s.

b)

Ek₂ = 60% Ek₁
1/2 mV₁² = 1/2 × 60% mV² | × 2
mV₁² = 6/10 mV² | : m
[masa się skraca]

V₁² = 6/10 V²
V₁ = √0,6 × 8 m/s × 8 m/s
V₁ = √38,4 m²/s²
V₁ = 6,1725197 m/s ≈ 6,17 m/s

Odp.: Tuż po odbiciu prędkość piłki będzie wynosiła ok 6,17 m/s.

c)

Ek₂ = Ep₂
1/2 mV₁² = mgh₂ | × 2
mV₁² = 2mgh₂ | : m
V₁² = 2gh₂ | : 2g
h₂ = V₁² / 2g
h₂ = 38,4 m²/s² / 2 × 10 m/s²
h₂ = 1,92 m

Odp.: Piłka po odbiciu od ziemi wzniesie się na wysokość 1,92 m.

prosze o najlep zadanie
22 3 22