Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T16:55:20+01:00
2Trójpodział władzy jest to podział sfer funkcjonowania państwa, spopularyzowany przez francuskiego myśliciela oświecenia, Monteskiusza.

Wedle założeń Monteskiusza władza dzieliła się na:

-władzę ustawodawczą stanowioną obecnie najczęściej przez parlament, który tworzy prawo,
władzę wykonawczą będącą w rękach -króla/monarchy/prezydenta lub rządu, który wprowadza prawo w życie,
-władzę sądowniczą sprawowana przez sądy i trybunały, wydające wyroki na podstawie obowiązującego prawa


3.W momencie uchwalenia konstytucji Polska stanęła w rzędzie nowożytnych państw demokratycznych.

przepraszam ale nic nie znalazłam w encyklopediach o waterloo.