Odpowiedzi

2011-06-26T22:20:36+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) Z def. stęż. procent.

10g cukru-----100g roztworu

xg cukru---------50g roztworu

x = 5g cukru

DOLANO 20g wody, więc

5g cukru------70g roztworu

xg cukru-------100g roztworu

x = 7,14g cukru

x = 7,14%

 

2)

mr=100g

Cp=10%

ms=?

ms=Cp*mr/100%

ms=10*100/100

ms = 10g soli

100g roztworu - 10g soli = 90g wody

 

3) Układ dyspersyjny składa się z: fazy rozpraszającej i z fazy rozproszonej, o różnych stanach skupienia. Gdy cząstki fazy rozproszonej mają rozmiary powyżej 1 mikrometra to mamy do czynienia z zawiesiną. Jeżeli cząstki mają rozmiary do 1 nanometra to mamy do czynienia z układem koloidalnym. Do układu koloidalnego zalicza się, np. aerozol, mgłę, dym, emulsję.

2011-06-26T23:23:37+02:00

1]

10% z 50g=0,1×50=5g=ilosc cukru w 50g roztorze

50g+20g=70g= ilosc nowego roztworu

 

70g=100%

5g= x %

................

x=5×100:70=około 7,14%= nowe stęzenie

2]

100g= ilośc roztworu=100%

10% ze 100 g=0,1×100=10g= ilość soli

100g-10g=90g= ilośc wody

3]

Układ dyspersyjny to układ złożony z fazy rozpraszającej i fazy rozproszonej, które mogą występować w różnych stanach skupienia.

Jeśli cząstki fazy rozproszonej mają rozmiary powyżej 0,5-1 um, czyli są widoczne pod mikroskopem) ulegają sedymentacji w ziemskim polu grawitacyjnym, to taki układ dyspersyjny nosi nazwę ZAWIESINY, poniżej tych rozmiarów ( aż do 1 nm) zwany jest układem KOLOIDALNYM, ( do którego zaliczamy aerozol, dym, emulsję, mgłę, pianę)