Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T16:36:44+01:00
M = %m₁*A₁+%m₂*A₂+%m₃*A₃+...
-------------------------------------
100%

m - masa atomowa pierwiastka
A₁... - liczby masowe izotopów
%m₁... - procentowe zawartości poszczególnych izotopów